Vandra i Stockholm – spännande dagsutflykter

Loading...
Rösaring

1. Rösaring

Här finns ovanliga fornlämningar som använts för religiösa ceremonier under brons- och järnåldern: Husgrund och processionsväg Gravfält och labyrint Boplatslämningar
Lovöns Fornstig

5. Lovöns Fornstig

Se häftiga fornlämningar
Du når leden från ett flertal busshållplatser, t.ex. vid Orangeriet, Kanton och Lovö Edeby, och parkeringar, t.ex. vid Karusellplan, Kina slott, Lunda och Prästvik. Bra ICA-affär vid Brommaplan innan du tar bussen.

Create a Makamap account to save favorites, add places to maps, and make your own maps: