Lovöns Fornstig

Lovöns Fornstig

Se häftiga fornlämningar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lov%C3%B6ns_fornstig

Du når leden från ett flertal busshållplatser, t.ex. vid Orangeriet, Kanton och Lovö Edeby, och parkeringar, t.ex. vid Karusellplan, Kina slott, Lunda och Prästvik. Bra ICA-affär vid Brommaplan innan du tar bussen.

Lovöns Fornstig, 178 93 Drottningholm, Sverige
Travel directions to Lovöns Fornstig