Rösaring

Rösaring

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besok-och-upptack/naturreservat/rosaringsasen.html

Här finns ovanliga fornlämningar som använts för religiösa ceremonier under brons- och järnåldern: Husgrund och processionsväg Gravfält och labyrint Boplatslämningar

Bro, Sverige
Travel directions to Rösaring