< Back to map

Upplandsleden

Natur, kultur och friluftsliv sammanflätade

Visit website

En 50 mil lång led från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. Följ orange markeringar.

Address

Ängby Park, 741 30 Knivsta, Sverige

Travel directions

Upplandsleden