Tärnan, Vallentuna

Tärnan, Vallentuna

https://www.upplevvallentuna.se/sv/217111/Tarnanomradet-urskogsmiljo-i-vaglost-land/

Sjön Tärnan med omgivande barrskogar ingår i ett av de största obebyggda områdena i Stockholms län. Den kuperade terrängen växlar mellan höglänt hällmarkstallskog och sänkor med små mossar eller djupa, långsmala sjöar.

Tärnan, Vallentuna, 186 97 Brottby, Sverige
Travel directions to Tärnan, Vallentuna