< Back to map

Näsuddens naturreservat

2h från Stockholm

Visit website

Näsuddens naturreservat, beläget i Stockholms inre skärgård, erbjuder berg, äldre barrskog, strandängar, slåtterängar och beteshagar. Dess blandade landskap lockar många växter och djur, inklusive ädellövträd, orkidén Adam och Eva, gräshoppsångare, törnsångare, rosenfink, storskarv och havsörn. Njut av fantastisk utsikt och rik biologisk mångfald i denna vackra halvö.

Address

Näsvägen 100, 184 92 Åkersberga, Sverige

Travel directions

Näsuddens naturreservat