< Back to map

Lovöns Fornstig

Cykla och se häftiga fornlämningar

Visit website

En timme (på cykel) når du denna 18 km långa vandringsled på Lovön (Ekerö). Stigen börjar och slutar i Drottningholms slottspark och sammanlänkar ett antal fornlämningar, minnesmärken och intressanta byggnader.

Address

Lovöns Fornstig, 178 93 Drottningholm, Sverige

Travel directions

Lovöns Fornstig